Îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de nanoparticule eficiente în decontaminarea apelor și solurilor

Etape

Etapa 1

 

Crearea cadrului optim de realizare a unor nanoparticule cu proprietati biologice si cu capacitate depoluanta . Dezvoltarea unei tehnologii de obtinere a solutiilor si pulberilor de FexOy si FexOy functionalizate. Dezvoltarea de noi metode de laborator necesare pentru elaborarea unor nanoparticule utilizate in aplicatii de mediu si evaluarea impactului ecotoxicologic. Crearea cadrului necesar fundamentarii strategiei de dezvoltare inovativa privind eficienta nanocompozitelor magnetice in fertilizarea foliara si a solului. Studii si cercetari privind obtinerea de noi materiale cu ioni esentiali.

 

Etapa 2

 

Evaluarea morfologico-structurala asolutiilor si pulberilor de FexOy si FexOy functionalizate. Evaluarea efectelor solutiilor si pulberilor de FexOy si FexOy functionalizate asupra celulelor procariote (bacterii Gram negative) si a citotoxicitatii asupra celulelor eucariote in vitro si in vivo. Optimizarea metodei de laborator pentru dezvoltarea hidroxiapatitei nanometrice poroase: Evaluarea eficientei retinerii ionilor metalici din medii contaminate. Studii si cercetari privind impactul implementarii noilor materiale in tehnologiile de cultura ale speciilor vegetale.

 

Etapa 3

 

Realizarea de tehnologii privind eficacitatea solutiilor si pulberilor de FexOy si FexOy functionalizate în îndepărtarea ionilor de arsenic din ape contaminate. Studiul efectelor solutiilor si pulberilor de FexOy si FexOy functionalizate asupra celulelor procariote (bacterii Gram negative), in prezenta ionilor de arsenic. Evaluarea toxicitatii arsenicului asupra organelor vitale ale animalelor de laborator. Dezvoltarea unei metodologii de laborator pentru obtinerea nanoparticulelor de fier cu valenta zero (Fe0). Obtinere, caracterizare si studiu citotoxic. Eficienta ionilor de fier zero valent in depoluarea apelor contaminate. Biodegradabilitatea nanocompozitelor magnetice si comportamentul lor in lantul alimentar.

Etapa 4

 

Selectarea solutiilor si pulberilor pe baza de fier in functie de eficienta lor in procesul de decontaminare a apelor poluate si in fertilizarea diverselor culturi agricole

Titlul proiectului:

Îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de nanoparticule eficiente în decontaminarea apelor și solurilor.

ACRONIM: ICVDTA

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0134

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro