Îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de nanoparticule eficiente în decontaminarea apelor și solurilor

Prezentare proiect

Cod proiect

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0134

Nr contractului

23PCCDI

Domeniu

3 - Energie, mediu și schimbări climatice

Obiectivul proiectului
(în română)

Proiectul complex, prin intermediul celor 3 proiecte componente, isi propune sa aduca contributii importante la imbunatatirea calitatii vietii prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de nanoparticule eficiente, atat in decontaminarea apelor, cat si in fertilizare.

Obiectivul proiectului
(în engleză)

The complex project through the three component projects aims to make important contributions to improving the quality of life by developing new technologies based nanoparticles with applications in  both water decontamination and fertilization.

Rezultatele estimate
(în română)

Obtinerea de produse utile in decontaminare si in fertilizarea culturilor.
Dezvoltarea unei scheme de testare agrochimica si a 2 metode de aplicare a fertilizantilor.
Caracterizarea complexa fizico-chimica si biologica a materialelor obtinute
Articole stiintifice in jurnale cotate ISI
Comunicari stiintifice nationale si internationale

Rezultatele estimate
(în engleză)

Obtaining products useful in decontamination and crop fertilization.
Development of an agrochemical test scheme and 2 methods of fertilizers use.
Complex physico-chemical and biological characterization of the obtained materials.
Scientific articles in ISI quoted journals
National and international scientific communications

Data începerii contractului

16/04/2018

Data încheierii contractului

30/06/2021

Durata proiectului
[luni]

39

Numărul instituțiilor implicate

7

Valoarea totală a Contractului

5.287.500,00 lei

Titlul proiectului:

Îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de nanoparticule eficiente în decontaminarea apelor și solurilor.

ACRONIM: ICVDTA

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0134

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro